Polityka prywatności


Strona internetowa sklep.szuster.com.pl nie jest sklepem internetowym.

 

Polityka prywatności i plików cookies

  §1

„M.K. Szuster” Juliusz Krzysztof Szuster siedzibą w Warszawie , ul. Waszyngtona 38/40, 03-910 Warszawa,NIP-113-002-22-13 zwana dalej „M.K.Szuster”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

 §2

Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową sklep.szuster.com.pl  oraz jej podstrony, zwaną dalej „Portalem”. Portal nie jest sklepem internetowym.

 §3

  1. Użytkownik w celu skontaktowania się z MK Szuster wykorzystuje podane w Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail. W takiej korespondencji również podane zostaną dane osobowe np. adres e-mail.
  2. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z MK Szuster, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§4

 1. Administratorem danych osobowych jest M.K.Szuster.
 2. M.K.Szuster może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§5

M.K.Szuster informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Portalu oraz prowadzenia marketingu, podmioty zajmujące się prowadzeniem korespondencji w imieniu M.K.Szuster, Poczta Polska, firmy kurierskie oraz dostawcy narzędzi do wysyłania wiadomości e-mail do Użytkowników.

§6

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do M.K.Szuster.
 2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy M.K.Szuster lub podmiotu trzeciego, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

§7

  1. M.K.Szuster przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika, rozwiązanie sprawy przedstawionej M.K.Szuster w trakcie kontaktu Użytkownika z M.K.Szuster lub wysyłki newslettera.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu, udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy.
  3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, M.K.Szuster ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail oraz numery telefonu informacji marketingowych, a na podstawie osobnej zgody do wykonywania połączeń głosowych na numer telefonu Użytkownika w celu przekazywania mu informacji handlowych. W przypadku wyrażenia taki zgód lub jednej z nich podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgody te mogą być w każdej chwili wycofane przez Użytkownika, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

§8

Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez M.K.Szuster lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail, lub odwołania zgody na nawiązywanie połączeń głosowych w celu przekazywania informacji handlowych. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z M.K.Szuster będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

 §9

M.K.Szuster stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 §10

Użytkownik ma możliwości skontaktowania się z M.K.Szuster w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych.

§11

 1. M.K.Szuster wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny M.K.Szuster.
 1. M.K.Szuster  przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. marketingowym polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Portalu, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Portalu odwiedzał, dopasowywaniu treści Portalu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, w tym poprzez generowanie spersonalizowanych treści, w tym również prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Użytkownikowi reklam dotyczących Portalu i M.K.Szuster na innych stronach internetowych,
  2. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia M.K.Szuster  przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Portalu.

§12

 1. M.K.Szuster informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. M.K.Szuster wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez M.K.Szuster poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§13

M.K.Szuster  informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Portalu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§14

  1. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.
  2. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach.
  3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
  4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
  5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

 §15

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez MK Szuster Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: sklep@szuster.com.pl .
 2. Polityka znajduje się na stronie www.szuster.com.pl oraz w siedzibie MK Szuster.